lễ vật cúng đầy tháng

Chuẩn bị mâm cúng đầy tháng bé (Gà Luộc + Heo Quay Nguyên Con)

day thang goi 2-1000x1000 Ý nghĩa: Khi trẻ sinh đúng tháng phải làm lễ cúng mụ hay còn gọi là Cúng Đầy Tháng. Việc tổ chức lễ đầy tháng trước là tạ ơn Mụ bà không chỉ nặn ra đứa trẻ, mà còn phù trợ cho “mẹ tròn con vuông”, sau là để trình với nội , ngoại, họ hàng, lối more »

Chuẩn bị mâm cúng đầy tháng (Vịt Luộc + Heo Quay Miếng)

day thang goi 1b-1000x1000 Ý nghĩa: Khi trẻ sinh đúng tháng phải làm lễ cúng mụ hay còn gọi là Cúng Đầy Tháng. Việc tổ chức lễ đầy tháng trước là tạ ơn Mụ bà không chỉ nặn ra đứa trẻ, mà còn phù trợ cho “mẹ tròn con vuông”, sau là để trình với nội , ngoại, họ hàng, lối more »